Naam slechte advocaat openbaar

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren.

‘Naam slechte advocaat moet openbaar’

AMSTERDAM –  Consumenten moeten in een register op internet kunnen zien welke advocaten zijn veroordeeld door de tuchtrechter en waarvoor. De Wet bescherming persoonsgegevens, die zo’n register onmogelijk maakt, moet worden aangepast. Dat heeft de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper, zaterdag bevestigd naar aanleiding van een stuk in het Parool.

Beroepsaansprakelijkheid
www.professionalservices.nl

„Het publiek moet beter inzicht hebben en ze moeten kunnen kiezen”, aldus Kemper. Uitspraken van de tuchtrechter tegen advocaten worden nu alleen anoniem gepubliceerd, maar Kemper wil dat ze met naam en toenaam worden genoemd. „Het is in het belang van de consument dat ze kunnen zien bij wie ze terechtkomen.”

Naar eigen zeggen heeft Kemper de afgelopen jaren binnen de Nederlandse Orde van Advocaten zijn best gedaan dit voor elkaar te krijgen, maar is het hem niet gelukt.

Een woordvoerster van de Nederlandse Orde van Advocaten zegt in een reactie dat de orde niet tegen een dergelijk register is. „Maar we willen alleen een vorm van ‘naming en shaming’ voor advocaten met de zwaarste straffen. Daar is wel een wettelijke basis voor nodig. Het verzoek hiervoor ligt inmiddels bij Justititie.”Advocaat Mic van Bremen stapte uit de advocatuur wegens de graaicultuur.Vara: https://www.youtube.com/watch?v=LrFIm8tY1lg vanaf: 22.08 minuten.

 Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
 

Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro ‘geplukt’ !!

Het kartel van (NMa ?) en monopolie op het voeren van rechtsprocedures in civiele zaken kost de samenleving jaarlijks miljarden euro aan advocaatskosten en een veelvoud daarvan aan gederfde schadevergoedingen. Die zouden betaald hebben moeten worden door banken, verzekeraars en multinaltionals; en last but not least de overheid van slachtoffers van letsel, beroving, materiële en psychische schade. Meer hebt u onverhoopt toch een advocaat nodig, dan kunt u kiezen uit de vele duizenden kantoren die op het internet te vinden zijn.

Wij zijn met name geïnteresseerd in uw positieve en/of negatieve ervaringen m.b.t. belangenverstrengeling en manipulatie door advocaten en rechtbanken en gerechtshoven; maar vooral in procedures die fout lopen bij de Raad van State, de Hoge Raad der Nederlanden, de Ondernemingskamer, de Centrale Raad van Beroep, de Raad voor de Rechtspraak, en het College van beroep voor het bedrijfsleven.


 Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën

Dag allemaal,

Ik heb iets aardigs over de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Misschien is het een oplossing voor onschuldig vastzittende burgers die onwelgevallig gedrag aantonen van de elite. Die oplossing kan bij John Kleijn passen met zijn mening over het rechtssysteem waar afdekken schering en inslag is.

Ik heb een verslag gekregen van https://www.klokkenluideronline.is dat daar goed bij past. Het wordt steeds duidelijker dat de bevolking oplettender wordt gezien de peiling van de PVV. Het is opvallend dat inderdaad het parlement zwijgt over alles wat het establishment fout doet.

Over bijvoorbeeld het mogen liegen, bedriegen, misleiden, vervalsen, meineed plegen door advocaten in een civiele rechtszaak is werkelijk verbijsterend. Dat geldt evenzeer voor de rechters die deze leugens enz., zich laten aanleunen als ware het de bewijsvoering van hoe slecht de tegenpartij wel is. Karaktermoord is kennelijk een handig instrument om een rechtszaak te manipuleren, met name voor de overheid; die met het klemmende advies van de oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Bert van Delden waarschuwde voor het per se NIET laten ontstaan van jurisprudentie die het liegen van advocaten in de rechtszaal strafbaar gaat stellen. De wetgever moet hierin gaan voorzien.

Een fraai voorbeeld van deze getrukeerde rechtspraak is die bij de Catshuisbrand van Balkenende: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk (voor schadevergoeding). De truc om Ad Bos alsnog voor de rechter te slepen na al die tijd moet je in dit licht bezien: Geen schadevergoeding of beloning voor klokkenluider Ad Bos. Het is dus kennelijk een gegeven dat wanneer je op Sicilië bij de maffia een snelle carrière wilt kunnen maken, je eerst drie jaar stage moet lopen in Den Haag om de fijne kneepjes van de corruptie te leren kennen. De Nederlandse corruptie is van wereldklasse!! Er is geen betere kwaliteit op de Aarde te vinden, je ziet hem bijna niet, maar is overal, denk ik.

Dat zou wel als gevolg hebben dat het aantal rechtszaken met meer dan de helft gaat verminderen omdat een hogerberoep enz. dan niet meer nodig zal zijn. De advocaat liegt: sanctie: gele kaart. Nog eens liegen in de rechtszaal: Rode kaart. Wegwezen en voor altijd. Dit gedrag is een aanslag op de rechtsstaat, en Van Delden moet zich dan ook verantwoorden over zijn aanbeveling waaraan de Omerta in het doodzieke rechtsbedrijf zich nu heeft onderworpen.

Vandaar mijn oproep op de voorpagina van de SDN waarop nog geen enkel melding is binnengekomen vanuit de bevraagde beroepsgroepen: advocaten, rechters, griffiers en academici. Mijn verzoek aan Job Cohen om de Advocatenwet aan te passen om die gedoogde criminele gedrag van advocaten strafbaar te stellen heeft tot op vandaag niets opgeleverd.

Hoe de Zwolse gevangenis openen met blikopener
of met een hengel voor de bevrijding van gegijzelden


 Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld

Huizen, 6 december 2004

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: maandag 6 december 2004 10:54
Aan: ‘nova@nps.nl’
Onderwerp: Heiligverklaring van advocaten

Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld

L.s.,

Nu ook nog de biecht op tv van het advocatenkartel en vragen stellen bij het fenomeen dat ook mensen die al jaren op het kerkhof liggen door een van de heilig verklaarde advocaten toch als getuigen kunnen worden aangevoerd in een rechtszaak, zonder dat de rechter (met de wetenschap dat het zo is) ook maar knippert met de ogen.

De agressie die Tomlow heeft ervaren is natuurlijk onacceptabel. Net als het gedrag van advocaten die de klager voorschrijven wat wel en niet te doen, of aan te voeren in een rechtsprocedure. De agressie die door advocaten wordt opgeroepen door de belangen van de eigen cliënt te frustreren en zelfs te torpederen is helaas een veel voorkomend feit.

Neem contact op met o.a. de klager en vraag hem naar zijn bevindingen met advocaten en rechters. De klager was als geniale man in staat om vanuit de kale politiecel in Alkmaar een fax te versturen om een zaak tegen zijn oud-medewerkster in te laten trekken, zodat de organisator van de SBS-6 uitzending niet als getuige hoefde te worden opgeroepen. Zie ook het antecedentenregister van juristen)

Ook Peter R. de Vries blijkt een held op sokken die de grote misdaad in het rechtssysteem toch liever niet wil onthullen en er met een grote boog omheen gaat. Hoe zit dat met de normen en waarden bij NOVA ?? Bijvoorbeeld de als maar verzwegen groeiende armoede: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/ncrv/schepperenco/bb.20041129.asf


 Het procesmonopoly voor echtscheidingsprocedures ligt bij een jurist: de advocaat


 Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

‘Naam slechte advocaat moet openbaar’

AMSTERDAM –  Consumenten moeten in een register op internet kunnen zien welke advocaten zijn veroordeeld door de tuchtrechter en waarvoor. De Wet bescherming persoonsgegevens, die zo’n register onmogelijk maakt, moet worden aangepast. Dat heeft de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper, zaterdag bevestigd naar aanleiding van een stuk in het Parool.

Beroepsaansprakelijkheid
www.professionalservices.nl

„Het publiek moet beter inzicht hebben en ze moeten kunnen kiezen”, aldus Kemper. Uitspraken van de tuchtrechter tegen advocaten worden nu alleen anoniem gepubliceerd, maar Kemper wil dat ze met naam en toenaam worden genoemd. „Het is in het belang van de consument dat ze kunnen zien bij wie ze terechtkomen.”

Naar eigen zeggen heeft Kemper de afgelopen jaren binnen de Nederlandse Orde van Advocaten zijn best gedaan dit voor elkaar te krijgen, maar is het hem niet gelukt.

Een woordvoerster van de Nederlandse Orde van Advocaten zegt in een reactie dat de orde niet tegen een dergelijk register is. „Maar we willen alleen een vorm van ‘naming en shaming’ voor advocaten met de zwaarste straffen. Daar is wel een wettelijke basis voor nodig. Het verzoek hiervoor ligt inmiddels bij Justititie.”

Advocaat Mic van Bremen stapte uit de advocatuur wegens de graaicultuur.

Vara: https://www.youtube.com/watch?v=LrFIm8tY1lg  vanaf: 22.08 minuten.


 
 Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?